آپارتمان مسکونی به مساحت 10/80 متر مربع واقع در بزرگراه محلاتی بلوار ابوذر نرسیده به چهاراه زمزم خیابان پاکزاد کوچه پاکزاد 2

28000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231700297
شماره آگهی:
140068460000529566
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9902301 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی تهران فی مابین آقای مسعود فلاحی و محکوم علیه فهیمه ورجینی و خانم سپیده محمد زمانی به موجب دادنامه 954-99 مورخ 99/06/04 به خواسته فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 4476/97590 که پس از ارجاع به کارشناس رسمی و دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است ملک به پلاک ثبتی 4476/97590 مفروز و مجزی شده از 86713 قطعه 12 به آدرس تهران – بزرگراه محلاتی بلوار ابوذر نرسیده به چهاراه زمزم خیابان پاکزاد کوچه پاکزاد 2 پلاک 15 طبقه سوم واحد شرقی به انضمام پارکینگ قطعه 6 تفکیکی به مساحت 10/80 متر مربع واقع در سمت شرق طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و اعیان و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها ملک مورد نظر یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم یک ساختمان 4 طبقه ( همکف پارکینگ وانباری و 3 طبقه فوقانی هر طبقه 2 واحد جمعاً 6 واحد) با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی – نمای سنگ فاقد آسانسور و با قدمت ساخت حدود 30 سال شامل فضای پذیرایی – آشپزخانه سه اتاق خواب تراس – سرویس بهداشتی و حمام است کف هال و پذیرایی سرامیک کف آشپزخانه و سرویس ها سنگ – دیوارها اندود گچ و رنگ و کاغذ دیواری پنجره ها الومینیومی دارای کمد دیواری – کابینت MDF و سرویس بهداشتی و حمام کاشی کاری سیستم گرمایش شومینه گازی – شوفاژ تا وموتور خانه مرکزی در زمان بازدید فاقد رادیاتور و سیستم سرمایش آپازتمان کولر آبی – دارای انشعاب آب و گاز مشترک وبرق مجزا ضمناً دارای یک واحد پارکینگ و یک باب انباری می باشد با توجه به مراتب فوق بدون لحاظ هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرط بلامعارض بودن و قابل نقل و انتقال بودن به صورت تخلیه ارزش ششدانگ ملک موصوف به پلاک ثبتی 4476/97590 مفروز و مجزی شده از 86713 قطعه 12 تفکیکی به مساحت 133/75 متر مربع با توجه به استعلام ثبتی به مبلغ 28/000/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شد در تاریخ 1400/12/03روز سه شنبه از ساعت 9 الی 9/30در دفتر اجرای احکام مجتمع شهید محلاتی واقع در تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر ، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/03 از ساعت 9 الی 9/30